AD21602: Dương Tiểu Ngọc

Bé Dương Tiểu Ngọc, số báo danh AD21602 trông rất đáng yêu.

Bé Dương Tiểu Ngọc, sinh ngày 14/6/2012 ở Bình Dương. Tên ở nhà của bé là Ruby.

 ad21602: duong tieu ngoc - 1
Bé Dương Tiểu Ngọc, sinh ngày 14/6/2012

 ad21602: duong tieu ngoc - 2
Tên ở nhà của bé là Ruby

 ad21602: duong tieu ngoc - 3

 ad21602: duong tieu ngoc - 4
Mọi người hãy bình chọn cho bé Tiểu Ngọc nhé

Theo BTC (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: ảnh đẹp của bé