Bế Bảo An - AD10389

Bé Bế Bảo An, số báo danh AD10389 rất thích được bế đi chơi.

Bé Bế Bảo An, sinh ngày 12/07/2015. Bé là con đầu lòng. Bé hay cười, thích được bế đi chơi và thấy gì lạ là đòi. Bé tới giờ được 8 tháng tuổi, bé đã biết bò biết ngồi.

be bao an - ad10389 - 1
Bé Bế Bảo An, sinh ngày 12/07/2015.

be bao an - ad10389 - 2
Bé là con đầu lòng. Bé hay cười, thích được bế đi chơi và thấy gì lạ là đòi.

be bao an - ad10389 - 3
Bé tới giờ được 8 tháng tuổi, bé đã biết bò biết ngồi.

be bao an - ad10389 - 4
Mọi người hãy bình chọn cho bé Bảo An nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: Mẹ và bé | ảnh đẹp của bé