Đặng Đình Đức - AD64261

Bé Đặng Đình Đức, số báo danh AD64261 thích hát nhạc Hàn Quốc.

Bé Đặng Đình Đức, sinh ngày 25/01/2015. Bé rất năng động, chỉ thích hét mà không thích hát.

 dang dinh duc - ad64261 - 1
Bé Đặng Đình Đức, sinh ngày 25/01/2015.

 dang dinh duc - ad64261 - 2

 dang dinh duc - ad64261 - 3

 dang dinh duc - ad64261 - 4
Bé rất năng động, chỉ thích hét mà không thích hát.

 dang dinh duc - ad64261 - 5

 dang dinh duc - ad64261 - 6

 dang dinh duc - ad64261 - 7

 dang dinh duc - ad64261 - 8
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: Mẹ và bé | ảnh đẹp của bé