Hoàng Xuân Bách - AD20165 - Bé Bờm đáng yêu

Bé Hoàng Xuân Bách, số báo danh AD20165 rất đáng yêu.

Bé Hoàng Xuân Bách, sinh ngày 25/6/2015. Ở nhà bé được mọi người gọi là bé bờm.

 hoang xuan bach - ad20165 - be bom dang yeu - 1

Bé Hoàng Xuân Bách, sinh ngày 25/6/2015.

 hoang xuan bach - ad20165 - be bom dang yeu - 2

Ở nhà bé được mọi người gọi là bé bờm.

 hoang xuan bach - ad20165 - be bom dang yeu - 3

 hoang xuan bach - ad20165 - be bom dang yeu - 4

 hoang xuan bach - ad20165 - be bom dang yeu - 5

 hoang xuan bach - ad20165 - be bom dang yeu - 6
'

 hoang xuan bach - ad20165 - be bom dang yeu - 7

Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)