Nguyễn Bá Mỹ In - AD19742

Bé Nguyễn Bá Mỹ In, số báo danh AD19742 rất hiếu động.

Bé Nguyễn Bá Mỹ In, sinh ngày 7/9/2012. Cháu rất hiếu động, ham hoc hỏi và thích múa hát. 

 nguyen ba my in - ad19742 - 1

Bé Nguyễn Bá Mỹ In, sinh ngày 7/9/2012.

 nguyen ba my in - ad19742 - 2

Cháu rất hiếu động, ham hoc hỏi và thích múa hát. 

 nguyen ba my in - ad19742 - 3

Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)