Nguyễn Đức Long - AD11300 - Ít răng vẫn tự tin cười tươi

Bé Nguyễn Đức Long, số báo danh AD11300 thích ăn trứng.

Bé Nguyễn Đức Long, sinh ngày 26/01/2010. Tên ở nhà của bé là Tôm. Bé thích ăn trứng và đậu trắng. Bé thích vẽ ô tô và máy bay.

 nguyen duc long - ad11300 - it rang van tu tin cuoi tuoi - 1

 nguyen duc long - ad11300 - it rang van tu tin cuoi tuoi - 2

 nguyen duc long - ad11300 - it rang van tu tin cuoi tuoi - 3

 nguyen duc long - ad11300 - it rang van tu tin cuoi tuoi - 4

 nguyen duc long - ad11300 - it rang van tu tin cuoi tuoi - 5
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: ảnh bé