Nguyễn Hoàng Hải My - AD82452 - Cô bé tự lập

Bé Nguyễn Hoàng Hải My, số báo danh AD82452 thích múa hát, đóng kịch.

Bé Nguyễn Hoàng Hải My, sinh ngày 14/09/2012. Bé có tính tự lập, yêu văn nghệ, hòa đồng cùng bạn bè biết nắng nghe người lớn.

 nguyen hoang hai my - ad82452 - co be tu lap - 1

 nguyen hoang hai my - ad82452 - co be tu lap - 2

 nguyen hoang hai my - ad82452 - co be tu lap - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: ảnh bé