Nguyễn Hoàng Vân Khánh - AD79639

Bé Nguyễn Hoàng Vân Khánh, số báo danh AD79639 rất thích vẽ.

Bé Nguyễn Hoàng Vân Khánh, sinh ngày 8/8/2013. Bé cao 94cm và nặng 18kg. Bé rất thích vẽ.

 nguyen hoang van khanh - ad79639 - 1

Bé Nguyễn Hoàng Vân Khánh, sinh ngày 8/8/2013.

 nguyen hoang van khanh - ad79639 - 2

Bé cao 94cm và nặng 18kg. Bé rất thích vẽ.

 nguyen hoang van khanh - ad79639 - 3

Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)