Nguyễn Ngọc Khánh - AD10762

Bé Nguyễn Ngọc Khánh, số báo danh AD10762 thích hát chèo.

Bé Nguyễn Ngọc Khánh, sinh ngày 22/03/2014. Bé thích hát chèo.

 nguyẽn ngọc khánh - ad10762 - 1

Bé Nguyễn Ngọc Khánh, sinh ngày 22/03/2014.

 nguyẽn ngọc khánh - ad10762 - 2

Bé thích hát chèo.

 nguyẽn ngọc khánh - ad10762 - 3

Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)