Nguyễn Phú Trọng - AD19187

Bé Nguyễn Phú Trọng, số báo danh AD19187 rất hài hay cười .

Bé Nguyễn Phú Trọng, sinh ngày 11/12/2013. Bé rất hài hay cười mỉm rất dễ thương. Bé thích đá bóng.

 nguyen phu trong - ad19187 - 1

Bé Nguyễn Phú Trọng, sinh ngày 11/12/2013. 

 nguyen phu trong - ad19187 - 2

Bé rất hài hay cười mỉm rất dễ thương. Bé thích đá bóng.

 nguyen phu trong - ad19187 - 3

Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)