Nguyễn Tấn Thành - AD12058

Bé Nguyễn Tấn Thành, số báo danh AD12058 rất thích hát.

Bé Nguyễn Tấn Thành, sinh ngày 12/3/2014. Bé đã được 2 năm tuổi - rất ngoan ngoãn và nghe lời ba mẹ - thích hát và không nhõng nhẽo dù ba mẹ đi làm suốt ngày rất ít thời gian chơi cùng bé.

 nguyen tan thanh - ad12058 - 1

Bé Nguyễn Tấn Thành, sinh ngày 12/3/2014. 

 nguyen tan thanh - ad12058 - 2

Bé đã được 2 năm tuổi - rất ngoan ngoãn và nghe lời ba mẹ

 nguyen tan thanh - ad12058 - 3

Tấn Thành rất thích hát

 nguyen tan thanh - ad12058 - 4

Bé không nhõng nhẽo dù ba mẹ đi làm suốt ngày rất ít thời gian chơi cùng bé.

 nguyen tan thanh - ad12058 - 5

 nguyen tan thanh - ad12058 - 6

Mọi người hãy bình chọn cho bé Tấn Thành nhé

Theo BTC (Khám Phá)