Nguyễn Viết Hoàng Duy - AD28213

Bé Nguyễn Viết Hoàng Duy, số báo danh AD28213 rất thích hát.

Bé Nguyễn Viết Hoàng Duy, sinh ngày 24/4/2014. Bé hiện được 22 tháng tuổi. Bé biếtt được rất nhiều bài hát, bé thích giúp mẹ làm việc lắm, mẹ đang làm gì bé cũng bảo để em làm cho. Mỗi lần bị mẹ mắng bé rất biếtt cách để làm cho mẹ vui.

 nguyen viet hoang duy - ad28213 - 1
Bé Nguyễn Viết Hoàng Duy, sinh ngày 24/4/2014. Bé hiện được 22 tháng tuổi.

 nguyen viet hoang duy - ad28213 - 2
Bé biết được rất nhiều bài hát, bé thích giúp mẹ làm việc lắm, mẹ đang làm gì bé cũng bảo để em làm cho.

 nguyen viet hoang duy - ad28213 - 3
Mỗi lần bị mẹ mắng bé rất biếtt cách để làm cho mẹ vui.

 nguyen viet hoang duy - ad28213 - 4
Mọi người hãy bình chọn cho bé Hoàng Duy nhé

Theo BTC (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: Mẹ và bé | ảnh đẹp của bé