Phạm Chí Thiện - AD17569

Bé Phạm Chí Thiện, số báo danh AD17569 thích đá banh.

Bé Phạm Chí Thiện, sinh ngày 4/1/2013. Bé được 3 tuổi rồi. Bé thích đá bóng.

 pham chi thien - ad17569 - 1

Bé Phạm Chí Thiện, sinh ngày 4/1/2013.

 pham chi thien - ad17569 - 2

Bé được 3 tuổi rồi. Bé thích đá bóng.

 pham chi thien - ad17569 - 3

Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)