Phạm Lê Ngọc Sơn - AD18541

Bé Phạm Lê Ngọc Sơn, số báo danh AD18541 thích xem ca nhạc.

Bé Phạm Lê Ngọc Sơn, sinh ngày 12/05/2014. Bé thích xem hoạt hình, ca nhạc và chơi ô tô.

 pham le ngoc son - ad18541 - 1

Bé Phạm Lê Ngọc Sơn, sinh ngày 12/05/2014.

 pham le ngoc son - ad18541 - 2

Bé thích xem hoạt hình, ca nhạc và chơi ô tô.

 pham le ngoc son - ad18541 - 3

 pham le ngoc son - ad18541 - 4

Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)