Phạm Mai Thy - AD13027 - Suri cười duyên

Bé Phạm Mai Thy, số báo danh AD13027 thích xem hoạt hình, đi bơi.

Bé Phạm Mai Thy, sinh ngày 27/08/2011. Ở nhà mọi người gọi bé là Nấm lùn Suri.

 pham mai thy - ad13027 - suri cuoi duyen - 1
Bé Phạm Mai Thy, sinh ngày 27/08/2011.

 pham mai thy - ad13027 - suri cuoi duyen - 2
Ở nhà mọi người gọi bé là Nấm lùn Suri.

 pham mai thy - ad13027 - suri cuoi duyen - 3

 pham mai thy - ad13027 - suri cuoi duyen - 4

 pham mai thy - ad13027 - suri cuoi duyen - 5

 pham mai thy - ad13027 - suri cuoi duyen - 6

 pham mai thy - ad13027 - suri cuoi duyen - 7
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: Mẹ và bé | ảnh bé