Phạm Thị Minh Thư - AD10208

Bé Phạm Thị Minh Thư, số báo danh AD10208 rất đáng yêu.

Bé Phạm Thị Minh Thư, sinh ngày 07/07/2015. Ở nhà mọi người gọi bé là chíp.

 pham thi minh thu - ad10208 - 1

Bé Phạm Thị Minh Thư, sinh ngày 07/07/2015.

 pham thi minh thu - ad10208 - 2

 pham thi minh thu - ad10208 - 3

Ở nhà mọi người gọi bé là chíp.

 pham thi minh thu - ad10208 - 4

Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)