Phan Hào Khoa - AD42174

Bé Phan Hào Khoa, số báo danh AD42174 thích khám phá trò chơi mới.

Con chào cả nhà, con là Phan Hào Khoa, sinh ngày 11/04/2015. Hiện nay con được 12 tháng rồi. Con chúc cả nhà nhiều sức khoẻ. Mong nhận được sự ủng hộ của cả nhà ạ.

 phan hao khoa - ad42174 - 1

Con chào cả nhà, con là Phan Hào Khoa, sinh ngày 11/04/2015. 

 phan hao khoa - ad42174 - 2

Hiện nay con được 12 tháng rồi. Con chúc cả nhà nhiều sức khoẻ.

 phan hao khoa - ad42174 - 3

Mong nhận được sự ủng hộ của cả nhà ạ.

Theo BTC (Khám phá)