Sơn Thanh Duy - AD10079 - Má phính đáng yêu

Bé Sơn Thanh Duy, số báo danh AD10079 có biệt danh là cu Bin.

Bé Sơn Thanh Duy, sinh ngày 06/02/2016. Bé hiện được 2 tháng 8 ngày tuổi.

 son thanh duy - ad10079 - ma phinh dang yeu - 1

 son thanh duy - ad10079 - ma phinh dang yeu - 2

 son thanh duy - ad10079 - ma phinh dang yeu - 3

 son thanh duy - ad10079 - ma phinh dang yeu - 4

 son thanh duy - ad10079 - ma phinh dang yeu - 5

 son thanh duy - ad10079 - ma phinh dang yeu - 6

 son thanh duy - ad10079 - ma phinh dang yeu - 7
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: ảnh bé