Trần Hải Anh - AD28045 - Anh chàng mê siêu nhân

Bé Trần Hải Anh, số báo danh AD28045 thích xem hoạt hình.

Bé Trần Hải Anh, sinh ngày 31/01/2013. Con rất thích xem siêu nhân.

tràn hải anh - ad28045 - anh chang me sieu nhan - 1
Bé Trần Hải Anh, sinh ngày 31/01/2013. 

tràn hải anh - ad28045 - anh chang me sieu nhan - 2
Con rất thích xem siêu nhân.

tràn hải anh - ad28045 - anh chang me sieu nhan - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: Mẹ và bé | ảnh bé