Trần Nguyễn Thiên Kim - AD24871 - Bé Bông ham đi chơi

Bé Trần Nguyễn Thiên Kim, số báo danh AD24871 thích được ba mẹ chở đi chơi.

Bé Trần Nguyễn Thiên Kim, sinh ngày 26/09/2015. Bé còn có tên là bé Bông. Bé thích được ba mẹ chở đi chơi.

 tràn nguyẽn thien kim - ad24871 - be bong ham di choi - 1
Bé Trần Nguyễn Thiên Kim, sinh ngày 26/09/2015. 

 tràn nguyẽn thien kim - ad24871 - be bong ham di choi - 2
Bé còn có tên là bé Bông. Bé thích được ba mẹ chở đi chơi.

 tràn nguyẽn thien kim - ad24871 - be bong ham di choi - 3

 tràn nguyẽn thien kim - ad24871 - be bong ham di choi - 4

 tràn nguyẽn thien kim - ad24871 - be bong ham di choi - 5

 tràn nguyẽn thien kim - ad24871 - be bong ham di choi - 6
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

 tràn nguyẽn thien kim - ad24871 - be bong ham di choi - 7

 tràn nguyẽn thien kim - ad24871 - be bong ham di choi - 8

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: ảnh bé