Chuẩn cân nặng cần tăng khi mang bầu

Nếu mẹ bầu có chỉ số khối cơ thể bình thường thì chỉ cần tăng từ 10-16kg là đủ.

Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác