Infographic: Cơ thể mẹ bầu thay đổi thế nào?

Sẽ có rất nhiều thay đổi trong cơ thể khiến bạn ngạc nhiên kể từ ngày mang bầu đấy!

 infographic: co the me bau thay doi the nao? - 1
 infographic: co the me bau thay doi the nao? - 2
 infographic: co the me bau thay doi the nao? - 3
 infographic: co the me bau thay doi the nao? - 4
 infographic: co the me bau thay doi the nao? - 5
 infographic: co the me bau thay doi the nao? - 6
 infographic: co the me bau thay doi the nao? - 7
 infographic: co the me bau thay doi the nao? - 8

Đặng Hường (Theo Vis)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác