Milo - Hơi thở của mẹ!

Ngày 22/08/2014 23:54 PM (GMT+7)
Con tên là Nguyễn Gia Phúc, con sinh ra ngày 11/10 trong cơn bão lũ lớn năm 2009.

Con tên là Nguyễn Gia Phúc, con sinh ra ngày 11/10 trong cơn bão lũ lớn năm 2009.

Siêu Nhân Nhím (Ảnh: Siêu mẫu nhí)