20 bức ảnh kể lại trọn vẹn, chân thực quá trình "mang nặng đẻ đau"

Chắc chắn bà mẹ nào cũng bắt gặp hình ảnh của mình trong câu chuyện mang bầu, sinh con này.

#1. 

 20 buc anh ke lai tron ven, chan thuc qua trinh "mang nang de dau" - 1

#2. 

 20 buc anh ke lai tron ven, chan thuc qua trinh "mang nang de dau" - 2

#3. 

 20 buc anh ke lai tron ven, chan thuc qua trinh "mang nang de dau" - 3

#4. 

 20 buc anh ke lai tron ven, chan thuc qua trinh "mang nang de dau" - 4

#5. 

 20 buc anh ke lai tron ven, chan thuc qua trinh "mang nang de dau" - 5

#6. 

 20 buc anh ke lai tron ven, chan thuc qua trinh "mang nang de dau" - 6

#7. 

 20 buc anh ke lai tron ven, chan thuc qua trinh "mang nang de dau" - 7

#8.

 20 buc anh ke lai tron ven, chan thuc qua trinh "mang nang de dau" - 8

#9. 

 20 buc anh ke lai tron ven, chan thuc qua trinh "mang nang de dau" - 9

#10.

 20 buc anh ke lai tron ven, chan thuc qua trinh "mang nang de dau" - 10

#11. 

 20 buc anh ke lai tron ven, chan thuc qua trinh "mang nang de dau" - 11

#12.

 20 buc anh ke lai tron ven, chan thuc qua trinh "mang nang de dau" - 12

#13. 

 20 buc anh ke lai tron ven, chan thuc qua trinh "mang nang de dau" - 13

#14. 

 20 buc anh ke lai tron ven, chan thuc qua trinh "mang nang de dau" - 14

#15. 

 20 buc anh ke lai tron ven, chan thuc qua trinh "mang nang de dau" - 15

#16. 

 20 buc anh ke lai tron ven, chan thuc qua trinh "mang nang de dau" - 16

#17. 

 20 buc anh ke lai tron ven, chan thuc qua trinh "mang nang de dau" - 17

#18.

 20 buc anh ke lai tron ven, chan thuc qua trinh "mang nang de dau" - 18

#19. 

 20 buc anh ke lai tron ven, chan thuc qua trinh "mang nang de dau" - 19

#20.

 20 buc anh ke lai tron ven, chan thuc qua trinh "mang nang de dau" - 20

Theo Nguyệt Minh (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: chuyện đi đẻ | đi đẻ | mang bầu | sinh con