Không chỉ dinh dưỡng, mà giấc ngủ cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển chiều cao của trẻ.
Tặng các mẹ bảng tiêu chuẩn chiều cao tham khảo của trẻ 0-2 tuổi theo số liệu mới nhất của WHO
Chiều cao và thể trạng của trẻ phụ thuộc vào di truyền 20%, 50% yếu tố dinh dưỡng, chế độ sinh hoạt.
Tin tức thị trường