Hoa hậu Cao Thùy Dương tiếp tục khiến mọi người khâm phục vì nghĩa cử của mình.
Bị vu oan, Hoa hậu Cao Thùy Dương sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của pháp luật.