Từ vị trí nằm sai, không chuẩn bị kỹ tâm lý, cho tới việc thiếu nước... đều khiến cho lần vượt cạn...
Mẹ đừng xấu hổ nếu có lỡ không kiểm soát được việc đi đại tiện của mình trên bàn đẻ nhé.
Hãy cùng học kinh nghiệm của các bà mẹ để thấy việc sinh nở vô cùng đơn giản.
Không phải em bé nào cũng đợi đúng 9 tháng 10 ngày mới chịu ra đời...
Tin tức thị trường