Chú voi con chống trả 14 con sư tử

Để bảo toàn tính mạng chú voi đã quyết liệt đấu tranh với 14 con sử tử, và lựa chọn an toàn là chạy xuống nước để thoát mạng

NH (Youtube)
Xem thêm chủ đề: the gioi | dong vat | chu voi | ho bao | tranh gianh | su song