Đô Rê Mon chế: Ngày ấy bạn và tôi

Nobita cùng nhớ lại những tháng năm học trò

(Khampha.vn)