Hài Cát Phượng: Ôsin nổi loạn

Khi ông bà chủ hiền khô, thì ôsin có dịp lên mặt tỏ ra đắt giá.

(Khampha.vn)