Hài Chiến Thắng: Chim mồi (P1)

Vở kịch với sự kết hợp hài hước của Hồng Vân, Quang Thắng, Chiến Thắng.

(Khampha.vn)