Hài Chiến Thắng: Cho thuê nhà (P1)

Vở hài kịch mang đến tiếng cười vui khi tết đến xuân về của danh hài Chiến Thắng

NH (Youtube)