Hài Chiến Thắng: Cho thuê nhà (P4)

Vở hài kịch mang đến tiếng cười vui khi tết đến xuân về của danh hài Chiến Thắng

NH (Youtube)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác