Hài Hoài Linh: Hạnh phúc gia đình (P1)

Hoài Linh và Thúy Nga vào ông bà già tới thăm cháu nội và cháu ngoại.

(Khampha.vn)