Hài Hoài Linh: Mộng khiêu vũ (P1)

Gìa rồi nhưng Hoài Linh vẫn muốn trở thành một người khiêu vũ giỏi dưới sự hướng dẫn của Chí Tài.

NH (Youtube)