Hài Kiều Oanh: Gieo quẻ đầu năm

Kiều Oanh vào vai cô thầy bói hóm hỉnh.

(Khampha.vn)