Hài Nhật Cường: Đọc không ra chữ

Nghệ sĩ Nhật Cường đã nghĩ ra chiêu thử tài người có học vô cùng độc đáo.

(Khampha.vn)