Hài Tấn Thành: Tài lanh chơi game

Trấn Thành chứng tỏ mình là một người chơi game giỏi để hướng dẫn bạn chơi, nhưng hậu quả lại phá nát luôn một cái điện thoại của bạn vì không biết gì.

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác