Hài Trấn Thành: Tài lanh giúp bạn (P.2)

Chỉ vì sự tài lanh của mình mà Trấn Thành hại bạn từ lần này sang lần khác.

(Khampha.vn)