Hài tết 2015: Chàng rể hà tiện (P1)

Bà mẹ vợ nào mà gặp phải chàng rể siêu hà tiện này thì khổ.

Theo NH (Theo Youtube) (Khám Phá)