Hài tết: Vua kiệt thiệt thân (P.1)

Chỉ vì quá keo kiệt mà anh chàng đã phải trả giá đắt. Trích hài tết: Vua kiệt thiệt thân.

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác