Hài Trấn Thành: Giấc mơ làm nghệ sĩ

Trấn Thành hài hước giả gái với ước mơ làm nghệ sĩ.

Theo Như Hoàn (Khám Phá)