Hài Trấn Thành: Giới thiệu bạn gái (P1)

Cô người yêu của chủ nhân bữa tiệc sinh nhật đã chơi lại Trấn Thành một vố đau đớn.

(Khampha.vn)