Hài Trấn Thành: Học tàn thi lụi (P1)

Trấn Thành trong vai sĩ tử uống rượu say trong lúc đợi chờ kết quả thi.

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác