Hài Trấn Thành: Làng mặt sách (P4)

Buổi họp xã có một không hai của trưởng xã cùng các người dân "lạ lùng" trong xã vẫn tỉnh bơ khi cháy nhà chết người đến nơi....

Theo NH (Theo Youtube) (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác