Hài Trấn Thành : Nhà ngoại cảm (P1)

Để giúp anh bán bún bò tìm cô vợ bị mất tích, Trấn Thành đã nhập đồng, gọi hồn.

(Khampha.vn)