Hài Trấn Thành: Nổ (P1)

Trấn Thành đóng giả vai ông bố của bạn thân để đi gặp mặt mẹ vợ tương lai.

(Khampha.vn)