Hài Trấn Thành: Vợ người ta

Trấn Thành chế ca khúc "Vợ người ta" cực chất trong tiểu phẩm hài của mình

Theo Như Hoàn (Khám Phá)