Hài Trường Giang: Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu (P1)

Những tình huống hết sức buồn cười đã xảy ra tại một bệnh viện tâm thần.

(Khampha.vn)