Hài Việt Hương: Cái vòng tròn

Khổ thân Hoài Tâm, vì cái vòng tròn mà lãnh một cú đấm tím tái của Việt Hương.

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác